O NÁS

Naše firma má dlouholeté zkušenosti ve spolupráci s více než 200 velkými společnostmi. Pro většinu z nich do současné doby zajišťujeme kompletní servis elektroinstalací a hromosvodů vč. revizí třídy A,B. Firma vznikla v roce 1993 jako fyzická osoba Jiří Kysela ml. V roce 2008 naše firma rozšířila činnost o servis elektrických zařízení NN a VN bez omezení, včetně revizí, el. spotřebičů a el. nářadí.

Sledujeme termíny pro následující revize na zařízení a sami upozorníme na vypršení termínu revizí. Na všechny činnosti, které zajišťujeme máme platná oprávnění a osvědčení. Revize provádíme nejmodernějšími měřícími přístroji s platnou kalibrací.

Naše firma zajišťuje servisní činnost po celé České republice, tím vznikají náklady na případné ubytování a dopravu. Tyto výdaje má naše firma ve vlastní režii. Celkovou fakturu předáváme společně s revizní zprávou, případně s protokolem o odstranění závad až po dokončení zakázky. Naše firma je plátcem DPH.

NAŠE SLUŽBY

SILNOPROUD

revize elektroinstalace
revize hromosvodu
revize osvětlení
revize nouzového osvětlení
revize veřejného osvětlení
revize elektrických spotřebičů
revize ručního elektrického nářadí
revize strojů
měření termokamerou je součástí každé revize

VYSOKÉ NAPĚTÍ

revize trafostanic
měření termokamerou je součástí každé revize

FOTOGALERIE REALIZACÍ

Proč je nutné provádět revize?

Předejdete možnému úrazu elektrickým proudem

Znalost stavu vámi provozované elektroinstalace

Snížení rizika nebezpečí požárů

Revize vyžadují platné zákony, nařízení vlády a vyhlášky

V případě požáru, úrazu el. proudem pojišťovna nevyplatí pojistnou částku nebo plnění výrazně zkrátí

Kontrolní orgán (Inspektorát práce) může udělit finanční pokuty až do výše 2.000.000,- Kč, dle zákona č.: 251/2005 Sb

Bezpečnost Vás i vašich blízkých

KONTAKTUJTE NÁS

Jiří Kysela SERVIS-ELEKTRO

Průmyslová 2305/42
466 01, Jablonec n/N