AKTIVNÍ HROMOSVOD

Francouzká norma, která povoluje aktivní hromosvod, NENÍ PLATNÁ V ČESKÉ REPUBLICE

Pulsar, Bleskosvod vysoce pulsující napětí se systémem předstihu

Na základě svých vědeckých zkušeností v oblasti přímého zásahu bleskem od roku 1932 vytvořila v roce 1984 ionuzující bleskosvod PULSAR HELITA (ESE), jehož princip fungování spočívá v řízení spontánního koronového efektu při aplikaci vysokonapěťových impulsů na hrot Pulsaru. Účinnost tohoto principu oproti druhému užívanému principu (princip generování repetujících jisker mezi malými pomocnými elektrodami a tyčovým hrotem) se ukázala při řadě porovnávacích výzkumů efektivnější.

Jak funguje Pulsar?

Aktivuje se na začátku tvorby bouřkových mraků a vytváří ve svém okolí pole, které usměrní přibližující se blesk na bleskosvod z mnohem větší vzdálenosti než Franklinův jímač (hovoříme o tzv. časovém přestihu). Při aktivaci elektronického bloku Pulsar, se vytváří pomocí vysokofrekvenčních pulsů vstřícný výboj značné délky, který se spojí s hlavní větví blesku a svede jej k jímacímu hrotu Pulsaru a odtud do země.

Výhody Pulsaru:

  • - Je napájen energeií elektrostatického pole a nepotřebuje proto žádné vnější napájení. Skládá se ze dvou částí: hrotu majícího stejný potenciál jako mrak a elektrostatického členu s potenciálem jako zem.

  • -Je vzroben z nerezového materiálu odolného vůči nepříznivému počasí (Kyselé srážky, prašnost, atd.)

  • -Široký ochranný poloměr Pulsaru od 41 do 132 m dle zvoleného typu a možnost pouze jednoho svodu do výšky 28 m minimalizují náklady. Navic ochranný poloměr Pulsaru byl vypočítán s ohledem na kolísavý charakter blesku, který ostatní hromosvody nesplňují.

  • - Desetiletá záruka, minimální údržba

  • - Technicky i právně certifikovaný pro provoz v ČR: prohlašení o schodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb.

  • -Akreditace v ČR: certfikát VÚPS Praha, vyjádření ČÚBP a IPB Praha.

  • -Akreditace ze zahraničí: LCIE (Francie), BSI (Velká Británie), TU Ilmenau (Německo), IREQ( Kanada) a KERI (Korea).

  • CO OVŠEM VÍME, TAK DOPOSUD NIKDO JEHO FUNKCI NEPROKÁZAL.

ZGMzY