Z HISTORIE
Benjamin Franklin (Frenklin)   pseudonym Richard Saunders  17.1.1706 - 17.4.1790 vynálezce hromosvodu
Americký osvícenský myslitel, přírodovědec, publicista, meteorolog, zabývající se atmosférickou elektřinou.
Studoval bouřky a v roce 1750   ZKONSTRUOVAL HROMOSVOD   na jehož principu je založena i dnešní ochrana objektů před úderem blesku. Zavedl označení kladná a záporná elektřina.
Vydával vlastní noviny Pennsylvania Gazette, vydal osvětový almanach, věnoval se studiím Golfského proudu.
 Zasloužil se o sjednocení britských kolonií, zlepšení veřejných služeb, osvětlení ve Philadelphii...
Prokop Diviš (Václav Divíšek) 1.8.1696 - 21.12.1765
Český katolický kněz, přírodovědec, vynálezce, který se zabýval pokusy s atmosférickou elektřinou a v roce 1754 postavil v Příměticích u Znojma první hromosvod v českých zemích. Byl to železný kříž 15 později 41,5 m vysoký sloužící k odsávání elektřiny z mraků, ale v principu fungující jako hromosvod. Ramena kříže byla na konci doplněna kratšími, vodorovnými železnými tyčemi.Tak bylo dosaženo dvanácti zakončení, na kterých bylo umístěno 12 kovových krabic, v nichž bylo do vrstvy kovových pilin vloženo asi 400 k obloze čnících kovových hrotů. Celá konstrukce byla vodivě spojena se zemí třemi řetězi. Druhou konstrukci pak Diviš vztyčil v roce 1761 na věži Přímětického kostela.
ZGJiYTl